TIKUPOISI KEVADLAAT 2024

Tikupoisi Kevadlaat toimub igal kevadel Paia ristis, Imaveres, Järvamaal.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Tikupoisi Kevadlaat toimub laupäeval, 25. mail 2024, restoran Tikupoisi õuealal kell 10.00-16.00

Kauplejaid hakatakse kauplemisalale lubama ja paigutama alates kell 08.00; paigutuse lõppaeg on 09.30.

LAADA ALA

Laada ala on jagatud erinevateks aladeks järgmiselt:

1. Messiala (ennast tutvustavad organisatsioonid)

2. Kauplemisala (kõik müüjad)

3. Peo- ja toitlustuse ala (laada toitlustuse ja lava ala)

4. Laste ala (laste vaba aja sisustamisele ja ühistegevusele suunatud tegevused)

LAADA PAIGUTUS JA OLULINE INFO

1. Kaupleja asukoha laadaplatsil määrab korraldaja vastavalt registreeritud tootegrupile ja registreerimisjärjekorrale ning kaupleja poolt soovitud müügipinna suurusele.

2. Elektrivajadus müügikohal tuleb märkida registreerimisvormile. Kauplemisalal on korraldaja poolt liitumispunktid, kust müüja saab voolu oma pikendusjuhtmetega. Märkida tuleb vajaminev võimsus ja ühenduse tüüp (nt. 3 x 16 A või tavapistik 220 W).

3. Kui kaupleja soovib laada alal kaubelda sõidukist või järelkärust, tuleb see märkida registreerimislehel. Kindlasti tuleb ära märkida piisavalt suur müügiplats, et auto või haagis sellele mahuks. Autosid müügiplatside kõrvale või taha parkida ei ole lubatud.

4. Laadal on kauplemisalad maha märgitud ja müügikohad jaotatud kaubagruppide alusel.

Kõik kauplejad on kohustatud järgima ja täitma korraldajapoolseid juhiseid. Kui kaupleja ei toimi vastavalt korraldaja juhistele ja laada juhendile on korraldajal õigus kaupleja laadalt eemaldada, ilma osalustasusid tagastamata.

5. Laada alal autoga liiklemine ilma korraldaja poolse nõusolekuta on keelatud ajavahemikul 09.30-16.30.

OSALEJAD

1. Laadal saavad osaleda kõik kauplejad, kes ennast laadale kauplema registreerivad ja on tasunud osalemistasu hiljemalt päev enne laada toimumispäeva. Kohapeal registreerimine samal päeval toimub vastavalt võimalusele, vabade kohtade olemasolul ja kallima osalustasuga.

2. Laadal on kauplemiskohtade arv piiratud. Kui kohtadest ei piisa, siis saavad kauplemiskoha kiiremad registreerujad. Korraldaja jätab endale õiguse muuta maksimaalset osalejate arvu. Kauplemiskohtade mitte piisavuse korral jätab korraldaja endale õiguse teha valik kauplejate eelistamisel kaubagruppidest lähtuvalt, eelistades sügishooaja, kodu- ja aiakaupu ning muud kodumaist toodangut (käsitöö, toiduained, loodustooted).

REGISTREERIMINE JA OSALUSTASUD

Osavõtjate registreerimine toimub registreerimisvormi https://docs.google.com/forms/d/1Rkjt9XkuvZsDHjIh6WcJuvy9gEjlATSMuLyafV_1Md0/edit

kaudu kuni 20.05.2024. Kinnitav vastus saadetakse 5 tööpäeva jooksul.

Osalustasud:

1. Müügipinda rendime jooksva meetri alusel hinnaga 10€. Müügipinna sügavus on 3m. Müügipinna eest saab tasuda MTÜ Tikupoiss üritused poolt esitatud arve ausel, ülekandega hiljemalt 24 maiks 2024. Koha laadal tagab tasutud osalustasu arve.

2. Kohapeal registreerides on jooksva meetri hind 15€.

3. Elektriliitumine müügipinnale ainult eelregistreerimisel ja tasuga 15€.

4. Kaupleja loobumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel laada osalustasu ei tagastata.

OSALEMISTINGIMUSED

1. Kõik osalejad osalevad Laadal omal vastutusel, laada korraldaja ei vastuta kauplejate kaupade, pakutavate teenuste ohutuse ega isiklike asjade turvalisuse eest.

2. Laadal kaupleja vastutab ise täielikult oma kaupade, pakutava teenuse vastavuses kehtiva seadusandluse ja normidega (sh. ohutusnõuetega) ning vastutavad seadustega ettenähtud kauplemistingimuste täitmise eest, s.h. vastavate lubade ja litsentside olemasolu eest ja ohutusnõuetele mittevastava teenuse pakkumisega tekitatud tagajärgede eest.

4. Kõik laadal osalejad on kohustatud oma tegevustes lähtuma kehtivast seadusandlusest, laada juhendist ja headest tavadest.

5. Kõik laadal osalejad on kohustatud vastutama ise oma müügipinna varustuse eest. Müügipinna soetamisega ei kaasne müügipinna varustatust korraldaja poolt.

KORRALDAJA

MTÜ Tikupoiss üritused, yritused@tikupoiss.ee, +372 5435 0000

Kõik registreerumise ja korraldusliku poolega seonduvad küsimused palume saata e-maili aadressile yritused@tikupoiss.ee.